• NO TERRACE,
    NO FUN!!!

Peleti

Firma Due-Di d.o.o. se, uz bogatu ponudu drvenih terasa, bavi i proizvodnjom peleta iz drvnog ostatka vlastite proizvodnje. Pelet je proizvod dobiven mehaničkom obradom piljevine drveta (smreke, jele i bora) pod visokim pritiskom, bez kemikalija i aditiva. Velike je kalorijske vrijednosti, te je zbog svoje ekonomičnosti potražnja za njim u znatnom porastu. U skladu s tim, u 2017. godini se planira nabava nove linije peletirke, a samim time i ostvarivanje većeg kapaciteta proizvodnje te izvoza u inozemstvo.