• NO TERRACE,
  NO FUN!!!
 • NO TERRACE,
  NO FUN!!!
 • NO TERRACE,
  NO FUN!!!
 • NO TERRACE,
  NO FUN!!!

Drvene terase

Drvene terase za kamp kućice izrađene od jele ili smreke (I.-III. klase) podrijetlom iz Hrvatske i područja EU. Drvo korišteno u izradi terasa je isključivo krojeno po našim specifikacijama, pomno birano prema EU standardima. Kako bi još više povećali kvalitetu građe, a i zbog sve veće potražnje za individualiziranim terasama, započeli smo i sa samostalnim rezanjem trupaca, čime možemo u najkraćem roku odgovoriti na sve želje kupaca.

Osnovna zaštita drvenih elemenata od nametnika u drvu vrši se vakumskom impregnacijom, u vakumskoj komori ekološkom impregnacijom tipa SILVANOLIN proizvođača SILVAPRODUKT (Ljubljana, Slovenija).
Terase mogu biti izvedene sa krovom, bez krova ili u kombinaciji (samo dio terase natkriven).